در کلام اهل بیت (ع)

آخرین استفتائات

شخصی فرزندی را که مجهول النّسب (لقیط) است برداشته و سرپرستی می کند. با توجّه به اینکه در شناسنامه هر دو توضیح داده می شود که این فرزند، فرزند حقیقی او نیست و یا کدگذاری می شود آیا جایز است که به نام خودش برای او شناسنامه بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در شناسنامه، نشانه ای باشد که دلالت کند این بچّه نسبت نسبی با وی ندارد تا در مورد ارث

شخصی لقیطی (طفل سرراهی) را سرپرستی می کند. در مواردی که نیاز به اجازه دارد اجازه را باید از حاکم شرع بگیرد یا می تواند از عدول مؤمنین هم اجازه بگیرد؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حاکم شرع مقدّم است. الف: در مواردی که شخصی سرپرستی لقیطی را به عهده دارد و باید اجازه از عدول مؤمنین بگیرد نحوه استیذان چگونه است؟ باید از چند نفر اجازه بگیرد؟ ب: آیا خود فرد با توجّه به اینکه مؤمن و عادل است و رعایت مصلحت لقیط و یتیم را می کند می تواند بالاصاله از طرف خود و یا بالولایه یا بالوکاله از طرف لقیط، عقدی را منعقد سازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: لازم نیست از چند نفر استیذان شود و اجازه از یک نفر مؤمن عادل کفایت می کند. ب: اگر

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن