آيا بخشش منافع ملك صحيح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بخشش منافعى كه تدريجى الحصول است، به نحو ابراء ذمّه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن