آيا بدهكارى كه فقط خانه دارد، می‏توان او را مجبور به فروش خانه براى اداى دين كرد؟

پاسخ سوال ۲۹۴۵ :

تست پاسخ به سوال انجام شد.۲

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن