آيا به شخصى كه در جهت مخالف، مشغول نماز است، اعلام واجب است؟

در باب ميهمان بايد ميزبان اعلام كند، امّا در اماكن عمومى واجب نيست ولى اعلامش احسان است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن