آيا در هبه معوّضه چنانچه اقباض از يك طرف حاصل نشود، هبه لازم خواهد بود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هبه لازم نيست، مگر وكالة قبض و اقباض بدست قبض كننده داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن