آيا قرعه اصل است يا اماره يا دليل؟ (زيرا برخى از فقهاى عظام قائلند به اينكه قرعه غالباً مطابق واقع است پس اماره است و برخى آن را اصل مى‏دانند)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قرعه يك قاعده فقهيه است كه مستفاد از بعضى روايات است و در مواردی كه تعيين واقعى دارد، مانند اماره عمل مى‏كند ولى در آنجا كه تعيين واقعى ندارد و صرفا به قصد انجام وظيفه عملى و حل مشکل است، به صورت اصل عمل مى‏كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن