آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مى‏كند؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است تا موجب حکم به مصالحه شود. مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفاً مثل ثلج در شتاء حكمش چيست؟ (يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است)

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد به قيمت روز محاسبه شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن