آیا استفاده از ابزار آلات مخصوص عمل حرام (از قبیل ورق و…) و یا آلات مشترکه به عنوان آکسسوار صحنه (بنا بر اقتضائات فیلمنامه) جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب ترویج منکر در جامعه باشد و یا ضرورت شرعی اقتضا نکند جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن