آیا اقتباس از یک داستان برای نوشتن فیلمنامه، بدون اذن نویسنده داستان و به صرف آن که اقتباس بلا مانع است مجاز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتیکه اقتباس کلی باشد و عملاً فیلمنامه از داستان نویسنده اخذ شده باشد، باید با رضایت نویسنده باشد مگر اینکه داستان به صورت عمومی باشد به گونه ای که در هر کتابی مذکور باشد و هیچ اختصاصی در کار نباشد. همچنین اگر نویسنده اقتباس را بلا مانع قرار داده، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن