آیا انجام حرکات مربوط به نماز و تضرع به درگاه خداوند، به صورت ناقص و به نیت بازی در فیلم جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر صرفاً در جهت نمایش عبادت بازیگر باشد و القای اهانت به مقدسات و عبادات دینی نکند، مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن