آیا انجام دادن اعمال خطرناک و خطر آفرین برای اجرای نقش در حالی که جوانان را به چنین اعمالی سوق دهد، جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب ترویج خشونت یا کارهای خطر آفرین باشد، جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن