آیا اوراق اسکناس قیمی است یا مثلی؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ظاهراً اوراق اسکناس، مثلی است امّا برای جبران مال تلف شده نیاز به پرداخت مثل اوراق نیست بلکه باید ارزش مادی این اوراق جبران شود لذا اگر مثلا فردی صد هزار تومان تلف کرده و تماما ده هزاری بوده است می تواند با پرداخت پولهایی از اسکناسهای دیگر که جمعا صد هزار تومان می شود جبران کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن