آیا اولاد اناث میّت از زمین مزروعی پدر ارث می برد؟ آیا در این جهت فرقی بین اولاد اناث و ذکور وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فرقی بین اولاد ذکور و اناث نیست و از تمامی اموال میّت ارث می برند فقط تفاوت در این است که برادر، دو برابر خواهر ارث می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن