آیا بازیگری که به ایفای نقش های منفی شناخته شده است، مجاز است در یک فیلم نقش مثبتی را ایفا کند که مستلزم انجام مناسک دینی از جمله نماز و … باشد؟ آیا این کار وهن دین نیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در جواز و عدم جواز آن عرف جامعه است و اگر فردی به گونه ای در جامعه مطرح شده باشد که ایفای نقش مثبت توسط او موجب وهن به دین تلقی شود، این ایفای نقش جایز نمی باشد و الّا مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن