آیا بازیگر وظیفه دارد که در مورد دینی یا ضد دینی بودن فیلم تحقیق کند و بعد از آن نقش را بپذیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تحقیق در مورد دینی یا ضد دینی بودن فیلم واجب نیست مگر قرائن گویای ضد دینی بودن فیلم باشد که باید تحقیق شود و از بازیگری در فیلم ضد دینی اجتناب شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن