آیا بازی کردن در صحنه های خشونت بار که در آن هنر پیشگان به شکل ناهنجاری به زد و خورد با یکدیگر یا حتی قتل و خونریزی می پردازند (با توجه به تأثیر احتمالی بر افراد جامعه) جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب ترویج خشونت و یا مفسده باشد و یا موجب ایجاد ضرب و جرح عمدی به بدن بازیگر باشد، جایز نیست مگر ضرورت شرعی اقتضاء کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن