آیا بایع می تواند شرط کند که خریدار تا ۲۰ سال حقّ فروش مبیع را ندارد و یا حقّ فروش به فلان فرد را ندارد؟ عقد و شرط چه وضعیتی دارند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اینگونه شروط مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن