آیا با وجود تراضی طرفین زیاد بودن حق الوکاله مصداق تحصیل مال نامشروع بوده و محل تعزیر است یا خیر ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه تراضی ناشی از اجبار موکل نباشد و عرفا هم صدق ظلم نکند، مانعی ندارد و الا مصداق تحصیل مال نامشروع است و در صورت صلاحدید حاکم شرع قابلیت تعزیر هم دارد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن