آیا بحث تهیه خبر از مصادیق تجسس است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تهیه خبر لزوماً مصداق تجسس نیست اما در برخی موارد می تواند مصداق تجسس هم باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن