آیا بول و مدفوع اسب، الاغ و قاطر پاک است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پاک است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن