آیا تجسس تنها به جستجو در احوال یک فرد است؟ یا این که تجسس در رسوم و عیب های قوم، طایفه و … می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شامل تجسس در رسوم و آداب قوم، ملت یا طائفه و گروه هم می شود و اگر ضرورت شرعی اقتضاء نکند، تجسس جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن