آیا تخلف از شرط مندرج در قرار داد خصوصی، گناه است؟ مستلزم تعزیر چه طور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: گناه تکلیفی دارد و حاکم شرع در صورت تشخیص ضرورت شرعی می تواند تعزیر نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن