آیا تصرّفات پسر، در خرید و فروش و بقیّه معاملات، با نهی ولیّ خود باطل است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باطل نیست ولی مرتکب حرام شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن