آیا تغییر مرجع تقلید جایز است

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تغییر مرجع تقلید از مساوی به مساوی و یا افضل اشکال ندارد گرچه بهتر است در تغییر مرجع تقلید از مساوی به مساوی موارد ترجیحی را در نظر گرفت و تغییر بدون مرحج مناسب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن