آیا تهمت زدن به کافر و ناصبی جایز است؟ حکم دروغ گفتن به آنها چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تهمت زدن و دروغ گفتن به کافر جایز نیست، و در ناصبی احتیاط در ترک آن است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن