آیا تولید و نمایش فیلمهای کمدی که در آن قوم و قشری خاص مورد استهزاء قرار می گیرد، جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قصد استهزاء باشد و یا عرفاً موجب تمسخر و استهزاء باشد جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن