آیا جایز است تخمدان خانمی را به خانم دیگری که بچّه دار نمی شود، پیوند زنند و اگر چنین کردند، بچّه ملحق به کدامیک از آنها است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اصل جواز پیوند تخمدان زنی به زن دیگر حکم پیوند اعضاء را دارد که جایز نیست مگر آنکه ضرورتی پیش آید ولی علی فرض جواز و یا عدم جواز بعد از انجام پیوند و جزء بدن زن دوّم، بچّه ملحق به زن دوّم یعنی گیرنده تخمدان میباشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن