آیا جایز است مقداری از معامله به صورت نقد و مقداری به صورت نسیه باشد؟ چنانچه این نوع معامله صحیح است آیا به ازاء مقداری که نسیه می کند می توان میزان بیشتری از مشتری گرفت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اینگونه معامله که مقداری از آن نقد و بقیّه نسیه است، بلامانع می باشد لکن اگر قصد دارد مبلغ بیشتری بابت نسیه بگیرد باید در حین معامله مقدار را مشخّص کند و اگر بگوید ماهی فلان مقدار بابت سود می گیرم شرعا صحیح نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن