آیا خبرنگار به شرط اذن گرفتن از فرد مصاحبه شونده مجاز به استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق برای تهیه خبر و گزارش است؟ آیا با اجازه گرفتن، واقعاً مجاز است که در اعماق وجود کسی نفوذ کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فرد اجازه دهنده بداند که خبرنگار به اعماق وجود فرد پی می برد و با این حال اجازه دهد، مانعی ندارد و الّا در صورت کشف آن حق پخش ندارد مگر ضرورت شرعی اقتضاء کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن