آیا خریدار، به جهت تعذّر تسلیم مبیع، مخیّر در فسخ عقد خواهد بود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خریدار می تواند معامله را فسخ کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن