آیا خواندن نمازهای قضای میت (پدر) توسط پسر , در روز قیامت, تکلیف شرعی را از گردن متوفی (پدر) بر میدارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باعث برداشتن عذاب ترک نماز از میت خواهد شد اما ارزش نماز خود فرد در پیشگاه الهی بسیار بالاتر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن