آیا دروغگویی (خالی بندی) در نمایش فیلمها به عنوان طنز و ترویج آن چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ترویج دروغگویی حرام است ولی در فیلمها اگر قصد دروغ نباشد و فقط نشان دادن مطلب باشد، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن