آیا در شرکت تضامنی که نوعی از شراکت است میتوان شرط نمود که اگر دارائی شرکت برای پرداخت دیون شرکت کفایت نکرد هر یک از شرکاء ضامن پرداخت دیون شرکت هستند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: این شرط به نظر صحیح نمی رسد مگر یکی از شرکاء توافق کند که دین دیگران را بپردازد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن