آیا در صورت حرام بودن برخی کارهای بازیگر، گرفتن دستمزد او چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: دریافت دستمزد در قبال کارهای غیر شرعی حرام است و مالک آن نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن