آیا در فتاوی عبارت «جایز نیست» با «حرام است» یک معنا دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در بیشتر موارد تفاوت نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن