آیا در فعالیت خبرنگاری بر اقدام برای کشف نقاط ضعف، عنوان تجسس صدق می کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کشف نقاظ ضعف افراد در مجموع فعل شایسته ای نیست و اگر کشف نقاط ضعفِ مخفی باشد و ضرورت شرعی در کار نباشد، حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن