با سلام آیا در قصاص عضو، جایز است که مجنی علیه مقداری از عضو جانی را قصاص کرده و نسبت به باقی دیه بگیرد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در قصاص عضو مجتی علیه یا باید تماما قصاص کند و یا تماما دیه بگیرد و نمیتوان قسمتی از عضو را قصاص کرده و باقی را دیه گرفت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن