آیا در معامله می توان حقّ خیار را ساقط کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شرط سقوط حقّ خیار صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن