آیا در موکّل و وکیل، بلوغ و اسلام شرط است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بلوغ شرط است ولی اسلام شرط نیست مگر در مواردی که وقوع آن کار از غیر مسلمان صحیح نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن