آیا زمان¬بر بودن گریم مجدد که موجب معطل شدن بقیه عوامل فیلم هم خواهد شد، می تواند جواز نماز خواندن با وضوی جبیره ای یا تیمم باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اینگونه مسائل مجوزی برای نماز خواندن با تیمم یا وضوی جبیره ای نیست مگر ضرورت شرعی بر گریم و ساخت فیلم وجود داشته باشد یا موجب عسر و حرج شدید شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن