آیا زنی که بدون اجازه از خانه خارج میشود حق نفقه دارد ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر و یا بدون ضرورت شرعی جایز نیست ولی حق نفقه ساقط نیست مگر زن ناشزه شود و تمکین نکند

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن