آیا زن در خیاری که از طرف شوهر به او به ارث می رسد در زمین هم، این حق را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: زن حق خیار را به ارث نمی برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن