آیا زن می تواند از مال خود، بدون اجازه و اذن از شوهر خود به دیگران انفاق و صدقه بدهد؟ با نهی او چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر شوهر منع کند، انفاق زن جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن