آیا سرمایه‌گذاری درشرکت‌های بورسی خارج از کشور اشکال دارد؟ (کد مؤسسه: ۱۲۱۲۳۸)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر شرکتهای خارجی که سهام انها در بورس عرضه می شود در امور مباح فعالیت دارند و بر علیه مسلمین فعالیت ندارند و موجب تسلط بر امور مسلمین نمی شود سرمایه گذاری در آن اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن