آیا عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر در صورت تساوی جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورت تساوی، عدول جایز است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن