آیا فرد می تواند خون خود را برای نجات جان گروه خاصی از افراد وقف نماید؟ حکم حقوقی و فقهی وقف خون برای افراد خاص و انتقال آن به سایر افراد در حالت اضطرار و غیر آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چون غالبا خون باقی نمی ماند و از بین می رود و قابلیت انتفاع از منافع ندارد لذا وقف خود آن صحیح نیست ضمن اینکه مالیت خون هم محل تردید است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن