آیا قاعده تسامح در ادله سنن به نظرتون معتبر و ثابت است؟ آیا به نظرتون صحیح است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

قاعده تسامح در ادله سنن به نظر ما معتبر و جاری است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن