آیا قباله و سند ماشین و هر سند دیگر، قابل خرید و فروش است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عرفاً این سندها اعتبار مالی داشته باشد، فروش آن اشکال ندارد ولی ظاهراً اعتبار مالی ندارد، مگر فروش سند دلالت بر فروش ماشین یا وسائل دارای ارزش مادی کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن