آیا مالکیت فکری که در عصر ما معمول شده در مورد تألیف کتابها، اختراعات، تولید فیلم ها و سی دی ها جنبه شرعی دارد یا خیر؟ به این معنی که اگر کسی به حریم آن تجاوز کند مانند تجاوز به حریم ملک های مادی مانند خانه و زمین و اتومبیل است و غاصب محسوب می شود یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نظر ما مالکیت فکری مشروع است و همانند سایر مالکیت¬ها می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن