آیا متأهل بودن مجوز نگاه به فیلم های تحریک آور باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تأهل و تجرد در اصل حکم تاثیری ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن